SORTER TYPU NARROW BELT

Informacje Ogólne

Na sorter typu narrow belt składają się wąskie taśmy ułożone obok siebie, służące do transportu towarów.
Specjalne walce, wykonane z materiału o wysokim współczynniku tarcia, wysuwają się pomiędzy taśmami, kierując towary pod kontem 30 lub 90 stopni.
Sorter ten jest przeznaczony do dwu lub jednokierunkowego sortowania paczek, pakunków i innych towarów o małych lub średnich rozmiarach.