CONware

SORTware / CONware to oprogramowania server-side dla przenośników i systemów sortujących. SORTware to oprogramowanie dedykowane dla sorterów typu pusher, narrow belt, roll-on, divert, shoe, cross belt i innych. SORTware / CONware mogą komunikować się z SORTcontrol / COMware i mają najwyższe uprawnienia w całym systemie; są zdolne do ograniczenia interferencji użytkownika w SORTcontrol. W zależności od potrzeb SORTware / CONware mogą być aplikacją desktopową lub windows service.