INNE

COMware

COMware to część systemu odpowiadająca za komunikację z klientem i dopasowana do jego potrzeb. Wykorzystywana jest do pozyskania określonych informacji i ich transferu. Komunikacja może bazować na usługach internetowych, transferze plików, bazach danych, kolejkowaniu komunikatów, telegramach TCP/IP szczególnych dla systemu klienta itp. COMware jest zdolna do pozyskiwania informacji z innych programów takich jak SONware, SORTware itp. COMware może być aplikacją desktopową lub windows service w zależności od zapotrzebowania. 

REPware

REPware to interfejs systemu odpowiedzialny za prezentację ważnych informacji w określonej formie graficznej, w zależności od systemu i konkretnych potrzeb klienta. 

TELEware

TELEware to oprogramowanie monitorujące i wspomagające dla przenośników teleskopowych.