SORTcontrol

SORTcontrol to software kontrolujący poziomy logiczne i elektryczne we wszystkich systemach. SORTcontrol pozyskuje informacje z modułów PLT, silników, sensorów, skanerów itp., a następnie wykorzystuje zgromadzone dane do kontrolowania elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych systemów przenośników, wind, sorterów, ekranów informacyjnych i innych urządzeń. Pozyskane dane cykliczne i acykliczne wysyłane są do serwerów w celu identyfikacji ewentualnych błędów i informowania o nich użytkownika końcowego. W skład SORTcontrol wchodzą także Panele Operatorskie (HMI). SORTcontrol jest aplikacją PLC.