SORTER TYPU CROSSBELT

Informacje Ogólne

Sorter typu crossbelt umożliwia szybkie i dokładne sortowanie i transport towarów i jest wykorzystywany w wielu różnorodnych instalacjach. Ze względu możliwość przemieszczania do 20.000 parceli na godzinę, instalowany jest w szczególności tam gdzie ważna jest wydajność.

W systemach wykorzystujących sorter tego typu, towary mogą być transportowane po łukach oraz w górę lub w dół na pochyłościach, tworząc wyjątkowo elastyczny, trójwymiarowy system sortujący. Sortery crossbelt zapewniają oszczędność miejsca w magazynie przy dając jednocześnie możliwość precyzyjnego rozładunku i transportu towarów.

Główną cechą tego typu sorterów jest specjalny, opatentowany napęd, na który składają się koła z powłoką z poliuretanu, umieszczone w aluminiowych profilach (sorter linearny) lub stalowych tubach (sorter horyzontalny), wprawiane w ruch przez gumowe paski. Kiedy moduł crossbelt dotrze do celu podróży towarów, które się na nim znajdują, płytka wprawiana w ruch pnemuatycznie, dotyka koła napędowego zlokalizowanego pod obudową  przewoźnika crossbelt. Tym samym moduł crossbelt zostaje wprawiony w ruch, a towary przekierowane do miejsca przeznaczenia.