Klienci - Realizacje: BSH

PROBLEM

Wraz ze wzrostem produkcji, rozładunek i załadunek gotowych produktów w celu ich transportu z zakładów produkcyjnych do magazynów i odwrotnie, stał się bardzo czasochłonny.

ROZWIĄZANIE

Straty czasowe podczas rozładunku i załadunku zostały obliczone i przeanalizowane; w celu ich minimalizacji zaproponowaliśmy rozwiązanie Forklift Powered Riserplate. Zaletą tego rozwiązania, w porównaniu z innymi systemami zautomatyzowanymi, jest możliwość standardowej instalacji, ponieważ system instalowany na rampie jest wbudowany w podłogę.

REZULTAT

Po zamontowaniu systemu Forklift Powered Riserplate na dwóch rampach, czas załadunku gotowego produktu został skrócony do 1-2 minut, tym samym znacznie przyspieszając transport pomiędzy zakładami produkcyjnymi, a magazynami.


 

Referencje