RISERPLATE SKATE

Informacje Ogólne

Jako oficjalny partner Joloda BV oferujemy automatyczne systemy załadunku i rozładunku, które skracają czas pomiędzy rozładunkiem ciężarówki, a dostarczeniem materiałów do punktu początkowego produkcji. Zamiast traktować rozładunek jako oddzielną operację, uznajemy go za integralną część całego procesu.

Nasze automatyczne i ręczne systemy kontenerowe ładują i rozładowują ciężarówki kontenerowe w ciągu zalediwe kilku minut, tym samym są bardziej wydajne niż każdorazowe używanie wózka widłowego do przenoszenia palet i innych form ładunku pojedynczo.

Galeria