Klienci - Realizacje: FARMASİ

PROBLEM

Wraz z rozwojem firmy Farmasi, system używany w magazynie przestał spełniać oczekiwania, w związku z tym podjęta została decyzja o implementacji bardziej zautomatyzowanego systemu, o większej wydajności i niezawodności.

W pierwotnym systemie zamówienia były ręcznie pakowane do paczek, a  odpady były zbierane do kontenera i wywożone poza magazyn. Cały system opierał się na manualnym sczytywaniu zamówień z kartki papieru, co powodowało trudności w sortowaniu, a w rezultacie możliwość pracy tylko z jedną firmą kurierską. Wraz z rozwojem firmy, pojawiła się konieczność zmiany magazynu na większy oraz chęć wykorzystania najnowszych technologii magazynowych w celu przyspieszenia procesu i wprowadzenia możliwości śledzenia zamówień. Wzrost przepływu towarów, spowodował potrzebę automatyzacji transportu pustych pudeł oraz implementacji dokładnego i wiarygodnego systemu przydzielania zamówionych produktów do paczek.

ROZWIĄZANIE

W naszym rozwiązaniu wykorzystaliśmy technologię sygnalizacji świetlnej Pick2light, w celu umożliwienia dokładniejszego i szybszego przydzielania zamówień do odpowiednich paczek. Zaimplementowaliśmy również odpowiedni system sortujący automatycznie rozdzielający paczki do firm kurierskich. Dzięki systemowi pomiaru wagi, zintegrowanemu z przenośnikiem, waga paczek również jest kontrolowana, przez co znacznie zmniejszyła się liczba błędnych zamówień spowodowana przez nieuwagę operatorów.

REZULTAT

Zaproponowany przez nas system sortujący umożliwił Farmasi podjęcie współpracy z więcej niż jedną firmą kurierską. Dzięki automatycznemu systemowi kontroli i pomiaru wagi, możliwe jest sprawdzenie czy rzeczywista ilości towarów wysłanych do klientów odpowiada ilości towarów zamówionych. Dzięki wykorzystaniu naszego systemu, wydajność wzrosła do 95% i paczki mogą szybko dotrzeć do klientów. Wydajność magazynu wynosi obecnie 500.000 paczek, a ilość rozprowadzanych dziennie paczek 25.000.

Referencje