Rozwiązania pick/put-to-light

Informacje Ogólne

Jako alternatywę dla w pełni zautomatyzowanych systemów, Lodamaster oferuje technologię pick / put to light, która w sposób wizualny, z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej, pomaga operatorom szybciej i dokładniej wybierać / umieszczać przedmioty.

Ten system automatycznego podświetlania poprzez sygnały świetlne, kieruje operatorów do określonych lokalizacji magazynowych. Każda lokalizacja produktu może mieć indywidualny wyświetlacz numeryczny lub alfanumeryczny ze światłem. Wyświetlacze informują operatora, gdzie i jak przydzielać zapasy do zamówień, umożliwiając wydajne pobieranie z magazynu masowego. Po zeskanowaniu etykiety przez operatora migające światło informuje o lokalizacji produktu.

Galeria