WINDY PALETOWE

Informacje Ogólne

Windy paletowe umożliwiają przenoszenie pojedynczych lub podwójnych palet między piętrami magazynu w sposób automatyczny.

Centralny system sterowania wykorzystywany w naszych windach, umożliwia ciągły przepływ palet między liniami transportowymi; w górę i w dół. Sensory zapewniają sprawną komunikację pomiędzy liniami przenośnikowymi, a windą paletową, dzięki czemu palety moga być transportowane jedynie z  minimalnym udziałem operatora.

Galeria