SORTCONTROL

SORTcontrol bütün sistemin elektriksel ve mantıksal seviye kontrol yazılımıdır. Sensörlerden, tarayıcılardan, motorlardan, PTL modüllerinden vb. bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgileri, konveyörlerin, asansörlerin, sorterların, bilgi ekranlarının vb. elektriksel, hidrolik ve pnömatik sistemlerini kontrol etmek ve serverlara (sunuculara) döngüsel ve döngüsel olmayan dataları (bilgileri) göndermek için kullanır. Hataları belirler ve kullanıcıyı hatalar hakkında bilgilendirir. SORTcontrol ayrıca sahada HMI’leri de kapsar. SORTcontrol bir PLC uygulamasıdır.